Certificering

Willems BV is GLOBALGAP, Mps – ecas en Fair Produce gecertificeerd.

De Stichting Fair Produce Nederland beheert het keurmerk 'Fair Produce NL'. De stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van het keurmerk. Dat betekent dat de leden van de stichting gezamenlijk de eisen hebben bepaald waaraan bedrijven die het keurmerk toepassen, moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen worden geborgd door audits van onafhankelijk certificeerder VRO. Het keurmerk wordt om te beginnen toegepast in de champignonsector. Ambitie van de stichting is uitbreiding naar de totale food- en agrisector.

De stichting wordt bestuurd door de Vakgroep Paddenstoelen van LTO Nederland, groenten- en fruit handelsplatform Frugi Venta, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en drie onafhankelijke bestuursleden onder voorzitterschap van Bart Jan Krouwel. Zijn ideaal is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer en 'eerlijk produceren' breed door te voeren in de totale food- en agrisector.

Fair Produce Nederland is een initiatief van producenten en handelsbedrijven. Zij hebben samenwerking gezocht met werknemersorganisaties. In de opstartfase wordt het initiatief gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, Colland arbeidsmarktbeleid en de Rabobank.

GLOBALGAP is een organisatie binnen de particuliere markt die vrijwillige standaarden vast stelt voor de certificatie van agrarische producten over de hele wereld.

De standaarden van GLOBALGAP zijn in eerste instantie bedoeld om consumenten te informeren over de productie van de voedingsmiddelen bij agrarische bedrijven waarbij men de vervuilende invloed op het milieu zoveel mogelijk beperkt, het gebruik van chemische middelen vermindert en zich verantwoordelijk opstelt met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers en het welzijn van de dieren.

GLOBALGAP dient als een praktische handleiding voor goede landbouwkundige praktijken (GAP/ Good Agricultural Practice) en kan overal ter wereld worden toegepast. De basis bestaat uit een goede samenwerking tussen de agrarische sector en de retailers die gezamenlijk efficiënte certificatiestandaarden en procedures willen opstellen.

MPS-ECAS is opgericht dóór de agrarische sector, vóór deze sector, is financieel onafhankelijk en staat garant voor continuïteit naar opdrachtgevers en eigen personeel

MPS-ECAS is een onafhankelijke certificerende organisatie die een goede naam heeft binnen Europa in de agrarische sector en voeding. MPS-ECAS participeert in certificatie-instellingen waar MPS-ECAS aandeelhouder van is. Samenwerking met andere certificatie-instelling is mogelijk.

MPS-ECAS wil als certificatie-instelling van toegevoegde waarde zijn:

  • door het uitvoeren van audits die bijdragen in verbetermanagement;
  • door mee te denken met partijen in de sector op het gebied van certificatie.

MPS-ECAS zorgt voor systeem- en product- en inspectiecertificatie binnen de agrarische sector, waarbij specifieke agrarische deskundigheid, flexibiliteit, korte lijnen, persoonlijke benadering en communicatie belangrijke Unique Selling Points zijn.

Alleen met goed opgeleid en gemotiveerd personeel is MPS-ECAS in staat adequaat in te spelen op de eisen van een snel veranderende agrarische sector. Een open en gezonde bedrijfsvoering met ruimte voor geschikte training en opleiding staat centraal bij MPS-ECAS.

Nieuwe en bestaande opdrachtgevers zien ECAS graag als partner vanwege de professionele en hoogwaardige dienstverlening, gebaseerd op voortdurende innovatie en kennisoverdracht.